19.04.2016
EUR 1.96
GBP 2.45
USD 1.73
Проект "България – Балкани – Европа" е интерактивна форма за предоставяне полезна информация на гражданите в страните от Европейския съюз. 
Проектът стартира в България през 2006 година, има частен характер и е подкрепен от неправителствени организации.  

Първата част от проекта включва създаване на интерактивна информационна система за българските градове, тяхната икономика и администрация, чрез специализирания информационен портал bgpolis.eu. 

Втората част на проекта включва създаване на интерактивна информационна система за градовете в Гърция, тяхната икономика и администрация, чрез специализиран информационен портал grpolis.eu. 

Третата част на проекта включва едновременно създаване и стартиране на специализирани портали в останалите страни от Балканския полуостров.

 Четвъртата част на проекта предвижда създаване на аналогични системи за интернет базирани медии в останалите страни от Европейския съюз.
Изграждането на интернет портали на принцип „polis“ в страните от ЕС ще даде възможност на широка аудитория от посетители, клиенти и партньори да получат богата информация за който и да е град в България, на Балканския полуостров и в Европа като цяло.

Целта на проекта е максимална информираност на гражданите за случващото се в региона, областта или града в която и да е страна членка на Европейския съюз, за икономиката – производство, търговия, услуги, както и за изкуство , история , традиции във всеки град в България, на Балканите и в Европа. Това ще даде възможност на включените в проекта градове, фирми, хора да бъдат „видяни“ на локално, национално и глобално ниво по уникален начин – с текст картина и звук.
Системата е изградена по начин , позволяващ лесно и удобно ползване на информацията за лични, служебни и административни нужди на широко таргетирана група посетители. За целта уеб порталите във всяка страна ще имат огледален вид на най – малко три езика , един от които винаги ще бъде български.

Google